Tel: 06 - 577 76304 | Email: j.stork@stork4u.nl


Contract analyse door stork4u

Uw contract

Uw contract

stork4u analyseert voor u de contracten van uw huidige leveranciers op het gebied van facilitaire producten en diensten.
Daarbij kijkt stork4u naar het huidige prijs niveau in de markt versus de prijzen die u bij uw huidige leverancier betaald. Zijn deze lopende contracten nog marktconform? Met deze benchmark in de hand kunt u (eventueel samen met stork4u) het gesprek met uw huidige leverancier aangaan. Dit voorkomt dat u met de eerstvolgende aanbesteding of tender niet denkt ‘heb ik al die jaren teveel betaald?’
Contractmanagement

Contractmanagement

Contractmanagement is het proces waarbij, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt.
Doel hiervan is volledige benutting van contracten te faciliteren en management-rapportages te genereren. Contractmanagement is in feite een onderdeel van informatiemanagement. Waar het om gaat is immers om dat de juiste contactgegevens op het juiste moment voor de juiste persoon beschikbaar zijn. Daarbij is de inzet dat er klant – leveranciersrelaties ontstaan en deze in stand blijven. Deze zijn formeel en informeel, contractueel en contactueel gebaseerd zijn op duidelijkheid over gemaakte afspraken, procedures, wederzijdse samenwerking.